Polityka prywatności

Polityka prywatności witryny internetowej
Bogutti Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Henryków-Urocze

Niniejszy dokument przedstawia, na jakich zasadach przetwarzamy dostarczane lub gromadzone dane osobowe przez Bogutti Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Henryków-Urocze.

Spółka Bogutti Sp. z o.o. opracowała niniejszą politykę prywatności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej „RODO”).

Polityka prywatności jest aktualizowana i podlega okresowej aktualizacji. Poniżej wskazujemy na pytania oraz odpowiedzi na pytania w zakresie ochrony danych osobowych.

PytanieOdpowiedź
Kto jest Administratorem  Państwa danych osobowych?Administratorem Państwa danych osobowych jest Bogutti Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Henryków Urocze ul. Gromadzka 48 05-504 Henryków Urocze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy IV Wydział Gospodarczy Krajowego KRS pod numerem: NIP 123 12 70 852 REGON: 146180552      
Jak można się skontaktować z Bogutti Sp. z o.o. w sprawach dot. danych osobowych?Pytania lub wnioski z zakresu ochrony danych osobowych można składać na adres korespondencji Administratora lub pod adresem e-mail: biuro@bogutti.com        
Cel oraz Podstawa prawna przetwarzanych przez danych osobowych  Dane osobowe gromadzone są w następujący sposób: Realizacja dostaw produktów oraz świadczenie usług przez Administratora jak również podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – Na przykład: w sytuacji, gdy kontaktują się Państwo z administratorem w celu uzyskania oferty na produkty.Gdy świadczą Państwo usługi na rzecz Administratora, Celem przetwarzania danych przez Administratora będzie wykonanie umowy, której są Państwo stroną lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) Na przykład: gdy świadczą Państwo dla Bogutti sp. z o.o. usługi dostawy surowców do produkcji ciastek lub świadczą Państwo inne usługi na rzecz Bogutti Sp. z o.o.w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c) RODO) Na przykład: W sytuacji gdy dla Bogutti świadczą Państwo usługi na rzecz Bogutti Sp. z o.o. – dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz NIP są nam niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury oraz do ich przechowywania. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku ze świadczonymi przez Administratora usługami, będącego realizacją  prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Na przykład: gdy zgłoszą się Państwo do Bogutti Sp. z o.o. z reklamacją produktu, potrzebne nam będą Państwa dane kontaktowe aby móc rozpatrzyć reklamację. w celu marketingowym – przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, jakim jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu witrynie internetowej. w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bogutti Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapewnieniu należytej obsługi użytkownika Witryny poprzez udzielenie odpowiedzi na zapytanie.
Czy są Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych?Dane osobowe podawane są nam dobrowolnie. Jednak w niektórych okolicznościach wskazanie danych jest niezbędne w celu wykonania usług na Państwa rzecz lub, gdy świadczone są usługi na rzecz Administratora lub gdy dochodzone są roszczenia na podstawie przepisów prawa.   W wypadku wyrażenia odrębnej i dobrowolnej zgody, celem przetwarzania Państwa danych osobowych może być również kierowanie i wysyłanie informacji marketingowych oraz ofert o produktach i usługach Administratora drogą mailową i/lub telefoniczną (na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 Prawa telekomunikacyjnego). Na przykład: gdy wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie treści marketingowych na adres mailowy, będziemy wysyłać materiały promocyjne w sytuacji, gdy zdecydujemy się na akcje promocyjne.   Wyrażona przez Państwo zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.  
Jakie prawa Państwu przysługują?    Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy danychPaństwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) takie jak: firmy księgowe, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.  
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  Dane mogą również podlegać profilowaniu w zakresie udzielonej przez Państwo zgody. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu produktów/usług najlepiej dopasowanych do Państwa potrzeb.   Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.   W szczególnych sytuacjach, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Państw trzecich (tj. Państw poza Europejski Obszar Gospodarczy), które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych jak również do Państw które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony Państwa danych w związku z brakiem decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.
Okres przetwarzania danych osobowychPaństwa dane osobowe podane przy zawarciu umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane ze świadczeniem usług. W przypadku udzielenia zgody dane osobowe będą przetwarzane przez okres udzielenia przez Państwo do chwili jej cofnięcia.
Polityka prywatności witryny

Właścicielem i zarazem operatorem niniejszej witryny internetowej („Witryna”) jest Bogutti Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Henryków – Urocze.

Bezpieczeństwo

Priorytetem Bogutti Sp. z o.o. jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi Witryny. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Czynimy wszystko, aby dane na temat użytkownika Witryny, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny Państwa życzeniem.

Stosowanie plików Cookies

W Witrynie wykorzystywane są pliki typu Cookies, tj. pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane w systemie komputerowym osoby odwiedzającej podczas przeglądania Witryny. Pliki Cookies pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia, na którym zostały zapisane. Ciasteczka zbierają dane dotyczące użytkownika odwiedzającego Witrynę. Ma to na celu: usprawnienie funkcjonalności Witryny oraz zapewnienia bardziej efektywnej i bezproblemowej nawigacji, ułatwienie korzystania z Witryny, dostosowywanie Witryny do potrzeb oraz dla celów statystycznych, badania ruchu na stronie internetowej oraz do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Witryny.

Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem wymienionych powyżej technologii danych w ww. celach, w tym celach marketingowych, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików Cookies przy wejściu na Witrynę poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Osoba odwiedzająca Witrynę może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce tak, aby je blokowała lub ostrzegała przed zapisaniem plików Cookies na urządzeniu, z którego osoba odwiedzająca korzysta do przeglądania zawartości Witryny.

Jakie dane są zbierane

Zbierane są następujące dane: rodzaj wykorzystywanej przeglądarki, adres IP użytkownika, język, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj dostawcy usług internetowych.

Do monitorowania informacji dot. odwiedzin Witryny służą narzędzia Google Analytics, które rejestrują i analizują zachowanie osoby odwiedzającej Witrynę. Szczegółowe informacje dot. wykorzystania narzędzi Google Analytics można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Linki do innych witryn

Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Witryny oraz oferowanych przez Bogutti sp. z o.o. usług. W Witrynie mogą znajdować się przekierowania do innych serwisów internetowych, za które Bogutti Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, dlatego też prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności każdego z tych serwisów.

Warunki korzystania z Witryny

Wszelkie prawa do Witryny, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało to w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Witrynie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, czy baz danych zawartych na jej stronach. Użytkownik może korzystać z tych utworów, czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Bogutti Sp. z o.o. z siedzibą w Henryków-Urocze kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Witryny w całości lub we fragmentach.

Wyłączenie odpowiedzialności

Pomimo dołożenia należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych w Witrynie informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Bogutti Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie. Bogutti Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Witrynie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić osobę odwiedzającą Witrynę na szkodę.

Bogutti Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany danych i informacji umieszczonych na stronach Witryny w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Witryny.