Політика конфіденційності Вебсайту

Політика конфіденційності Вебсайту

компанії Bogutti sp. z o.o. з реєстрацією місцезнахоження офісу в с. Генрикув-Уроче

У цьому документі представлені принципи, за якими ми опрацьовуємо персональні дані, які надані або зібрані Bogutti sp. z o.o. з реєстрацією місцезнахоження офісу в с. Генрикув-Уроче.

Bogutti sp. z o.o. розробила цю політику конфіденційності на основі Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних — іменований надалі «ЗРЗД»).

Політика конфіденційності періодично оновлюється. Нижче наведено запитання та відповіді на них щодо захисту персональних даних.

ЗапитанняВідповідь
Хто є Контролером ваших персональних даних?Контролером ваших персональних даних є Bogutti sp. z o.o. з реєстрацією місцезнахоження офісу за адресою: вул. Ґромадська, 48, 05-504 Генрикув-Уроче, внесене до реєстру підприємців, який ведеться Районним судом для столичного міста Варшави, IV Господарський відділ Національного судового реєстру за номером KRS: NIP: 123-12-70-852, REGON: 146180552.      
Як можна зв’язатися з Bogutti sp. z o.o. у питаннях щодо персональних даних?Питання чи заяви щодо захисту персональних даних можна надсилати на адресу для кореспонденції Контролера або на адресу електронної пошти: biuro@bogutti.com        
Мета та правова основа для опрацювання персональних даних  Персональні дані збираються у наступних випадках: Здійснення поставок продукції та надання послуг Контролером, а також здійснення необхідних дій перед укладанням договорів (правова основа ст. 6 п. 1(b) ЗРЗД). Наприклад: у випадку, якщо ви звертаєтесь до Контролера з метою отримання пропозиції щодо продукції.Коли ви надаєте послуги на користь Контролера, метою опрацювання даних Контролером буде виконання договору, стороною якого є ви, або виконання дій на вимогу суб’єкта даних до укладання договору (правова основа: ст. 6 п. 1(b) ЗРЗД). Наприклад: якщо ви надаєте на користь Bogutti sp. z o.o. послуги з поставки сировини для виробництва печива або інші послуги.З метою виконання юридичних зобов’язань, покладених на Контролера, таких як виставлення та зберігання рахунків (правова основа: ст. 6 п.1(c) ЗРЗД). Наприклад: У випадку, якщо ви надаєте послуги на користь Bogutti sp. z o.o. – персональні дані, такі як: ім’я, прізвище та індивідуальний податковий номер, необхідні нам для правильного виставлення рахунків та їх зберігання.З метою можливого встановлення, розслідування або захисту претензій у зв’язку з наданими Контролером послугами, що є реалізацією законних інтересів Контролера (правова основа: ст. 6 п. 1(f) ЗРЗД). Наприклад: якщо ви звертаєтесь до Bogutti sp. z o.o. з рекламацією на продукт, нам будуть необхідні ваші контактні дані, щоб мати можливість розглянути рекламацію.В маркетингових цілях – опрацювання ваших персональних даних здійснюватиметься на підставі ст. 6 п. 1(f) ЗРЗД. Контролер посилається на законний інтерес щодо збору статистичних даних та аналізу відвідуваності вебсайту.З метою встановлення контакту та надання відповіді на запитання; правовою основою для опрацювання персональних даних є необхідність опрацювання для цілей законних інтересів Bogutti sp. z o.o. на підставі ст. 6 п. 1(f) ЗРЗД, тобто для забезпечення належного обслуговування користувача Вебсайту шляхом надання відповіді на запитання.
Чи зобов’язані ви надавати свої персональні дані?Персональні дані надаються нам добровільно. Однак за деяких обставин надання даних є необхідним для надання послуг на вашу користь або якщо послуги надаються на користь Контролера, або якщо розслідуються претензії відповідно до законодавства.   У разі надання окремої та добровільної згоди, метою опрацювання ваших персональних даних також може бути надсилання маркетингової інформації та пропозицій щодо продукції та послуг Контролера електронною поштою та/або телефоном (відповідно до ст. 10 Закону Польщі «Про надання електронних послуг» та ст. 172 Телекомунікаційного права). Наприклад: якщо ви надаєте згоду на отримання маркетингової інформації на вашу електронну адресу, ми надсилатимемо рекламні матеріали у разі, якщо приймемо рішення про проведення рекламних акцій.   Надана вами згода може бути відкликана у будь-який момент. Відкликання згоди не впливає на законність опрацювання, що ґрунтувалося на згоді до її відкликання.  
Які у вас є права?    право на доступ до своїх даних та право отримати їх копії;право на виправлення своїх даних;право на стирання даних та право на обмеження опрацювання даних;право на заперечення проти опрацювання даних;право на мобільність даних;право подати скаргу до наглядового органу – Голові Управління із захисту персональних даних.
Одержувачі данихВаші персональні дані можуть бути розкриті: нашим партнерам, тобто компаніям, з якими ми співпрацюємо. До ваших даних можуть також мати доступ наші субпідрядники (оператори), наприклад: бухгалтерські та ІТ-компанії, регулювачі претензій та виконавці послуг з врегулювання претензій.  
Опрацювання даних з використанням автоматизованих засобів  Дані також можуть підлягати профайлінгу в межах наданої вами згоди. Профайлінг полягатиме у можливому пропонуванні продукції та послуг, що найкраще відповідають вашим потребам.   Контролер не опрацьовує дані з використанням автоматизованих засобів.   В особливих випадках ваші персональні дані можуть бути передані до третіх країн (тобто країн за межами Європейської економічної зони), які відповідно до рішення Європейської комісії забезпечують належний рівень захисту даних, а також до країн, що не забезпечують належного рівня захисту ваших даних у зв’язку з відсутністю рішення Європейської комісії щодо визначення належного рівня захисту персональних даних.
Період опрацювання персональних данихВаші персональні дані, надані при укладенні договору, опрацьовуватимуться протягом терміну дії договору, а потім протягом періоду, протягом якого можуть виникнути претензії, пов’язані з наданням послуг. У разі надання згоди, персональні дані опрацьовуватимуться до моменту її відкликання.

Політика конфіденційності вебсайту

Власником та водночас оператором цього Вебсайту є Bogutti sp. z o.o. з  реєстрацією місцезнахоження офісу в с. Генрикув-Уроче.

Безпека

Пріоритетом Bogutti sp. z o.o. є забезпечення відчуття безпеки кожному користувачеві Вебсайту. Захист вашої конфіденційності дуже важливий для нас. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб дані щодо користувача Вебсайту не потрапили в чужі руки або не були використані у спосіб, що не відповідає вашим побажанням.

Використання файлів Cookie

Вебсайт використовує файли Cookie, тобто текстово-цифрові файли, що зберігаються в комп’ютерній системі користувача під час перегляду Вебсайту. Файли Cookie дозволяють надалі ідентифікувати Користувача у разі повторного підключення до Вебсайту з пристрою, на якому вони були збережені. Файли Cookie збирають дані щодо користувача, який відвідує Вебсайт. Це робиться з метою: покращити функціональність Вебсайту та забезпечити більш ефективну та безпроблемну навігацію, полегшити користування Вебсайтом, адаптувати Вебсайт до потреб користувачів, а також для статистичних цілей, дослідження відвідуваності Вебсайту, моніторингу та перевірки, яким чином користувачі користуються Вебсайтом.

Використання даних, зібраних за допомогою вищезгаданих технологій для вищезгаданих цілей, у тому числі маркетингових, здійснюється на підставі законних інтересів Контролера та лише за умови, що користувач надав згоду на використання файлів Cookie при вході на Вебсайт через відповідні налаштування браузера. Користувач, який відвідує Вебсайт, також може в будь-який момент обмежити або вимкнути файли Cookie у своєму браузері, щоб він блокував їх або попереджав перед збереженням файлів Cookie на пристрої, який використовується користувачем для перегляду вмісту Вебсайту.

Які дані збираються

Збираються наступні дані: тип використовуваного браузера, IP-адреса користувача, мова, тип операційної системи, тип інтернет-провайдера.

Для відстежування інформації щодо відвідування Вебсайту використовуються інструменти Google Analytics, які записують та аналізують поведінку відвідувача Вебсайту. Детальну інформацію про використання інструментів Google Analytics можна знайти на вебсайті http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Посилання на інші вебсайти

Ця політика конфіденційності стосується лише Вебсайту та послуг, що пропонуються Bogutti sp. z o.o. Вебсайт може містити посилання на інші вебсайти, за які Bogutti sp. z o.o. не несе відповідальності, тому ознайомтесь також, будь ласка, з політикою конфіденційності кожного з цих вебсайтів.

Умови користування Вебсайтом

Усі права на Вебсайт, включаючи права на його текстові та графічні елементи, макет сторінки та інші елементи, захищені, якщо прямо не вказано інше. Користування вмістом, розміщеним на Вебсайті, не означає набуття користувачами будь-яких нематеріальних прав на твори або бази даних, що містяться на його сторінках. Користувач може користуватися цими творами або базами даних в межах дозволеного використання, визначеного положеннями Закону Польщі «Про авторське право та суміжні права» від 4 лютого 1994 року та Закону Польщі «Про захист баз даних» від 27 липня 2001 року. Зокрема, окрім випадків, зазначених у цих положеннях, забороняється здійснювати в комерційних цілях без попередньої письмової згоди Bogutti sp. z o.o. з реєстрацією місцезнахоження офісу в с. Генрикув-Уроче, копіювання, модифікацію чи передачу в електронному чи іншому вигляді, будь-якої частини Вебсайту повністю або частково.

Звільнення від відповідальності

Незважаючи на всі зусилля для забезпечення достовірності інформації, представленої на Вебсайті, існує ризик появи неточностей. Bogutti sp. z o.o. не несе жодної відповідальності та не гарантує правильності та повноти інформації, представленої на Вебсайті. Bogutti sp. z o.o. не несе відповідальності за будь-які перерви у доступі до Вебсайту та будь-якої інформації, комп’ютерних програм чи іншого вмісту на Вебсайті, а також за будь-які дефекти, недоліки, комп’ютерні віруси чи інші електронні сигнали, що можуть завдати шкоди відвідувачу Вебсайту.

Bogutti sp. z o.o. залишає за собою право змінювати дані та інформацію, що розміщені на сторінках Вебсайту протягом вибраного ним терміну, без попереднього повідомлення користувачів Вебсайту.