02.11.2020

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że firma Bogutii Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania “3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer umowy:   POIR.03.04.00-14-0228/20

Powrót do aktualności